Siedziba oraz sprzęt ZZSP - lata osiemdziesiąte

ZZSP Kopalni Siarki "Siarkopol" Grzybów